Bobří soutěska Verneřice

05.02.2019

Bobří soutěska je název romantického údolí s Bobřím potokem a vodopádem na rozhraní Ústeckého a Libereckého kraje. Bobří soutěska je evidována pod č. 18 jako přírodní památka o rozloze 0,81 ha v seznamu zvláště chráněných území AOPK České republiky